Sağlık profesyonelleri için »

Üye Girişi

Parolamı Unuttum?

Üye değil misiniz? Hemen Kayıt Olun.

Web TV

Kullanım Koşulları

1. PEDİATRİ DÜNYASI tarafından alınan kişisel bilgiler, uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve izniniz dışında herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.

PEDİATRİ DÜNYASI, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.

2. PEDİATRİ DÜNYASI'nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, sosyal ağı kullananlar, yalnızca hukuk, genel ahlak kuralları ve etik değerlere uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, PEDİATRİ DÜNYASI dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3. Her kullanıcı, PEDİATRİ DÜNYASI ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; PEDİATRİ DÜNYASI üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, PEDİATRİ DÜNYASI tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda PEDİATRİ DÜNYASI'nın hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, PEDİATRİ DÜNYASI dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla PEDİATRİ DÜNYASI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. PEDİATRİ DÜNYASI'nda sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı PEDİATRİ DÜNYASI'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. PEDİATRİ DÜNYASI, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6. Kullanıcılar, PEDİATRİ DÜNYASI'nı kullanarak, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcıların PEDİATRİ DÜNYASI Kullanım Koşulları hükümlerine, tıbbi etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PEDİATRİ DÜNYASI'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7. Kullanıcılar, PEDİATRİ DÜNYASI dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. PEDİATRİ DÜNYASI, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

8. Kullanıcılar, PEDİATRİ DÜNYASI dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, PEDİATRİ DÜNYASI'nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

9. PEDİATRİ DÜNYASI içerik ve videoları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. PEDİATRİ DÜNYASI, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

10. PEDİATRİ DÜNYASI üzerinden, PEDİATRİ DÜNYASI kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. PEDİATRİ DÜNYASI üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PEDİATRİ DÜNYASI'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11. PEDİATRİ DÜNYASI kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. PEDİATRİ DÜNYASI, aynı zamanda, kullanıcının veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

12. Kullanıcılar, PEDİATRİ DÜNYASI hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

13. PEDİATRİ DÜNYASI, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, sitede ilan ederek değiştirebilir. Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır.

14. PEDİATRİ DÜNYASI'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, PEDİATRİ DÜNYASI'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır. Bu ve bunun gibi durumlar, PEDİATRİ DÜNYASI açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PEDİATRİ DÜNYASI'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

15. Kullanıcılar PEDİATRİ DÜNYASI'na giriş yapmakla bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.